نمونه سوالات کمک حسابدار فنی و حرفه ای

آزمون آنلاین کمک حسابدار فنی و حرفه ای

نمونه سوالات رایگان کمک حسابدار فنی و حرفه ای

⭐️ شرکت در آزمون آنلاین کمک حسابدار فنی و حرفه ای ادواری فنی و حرفه ای
❤️ ما با عشق برای شما محتوا را آماده می‌کنیم
 • آخرین بروز رسانی: سال 1402
 • تعداد سوال: 71
 • تعداد آزمون: 1
 • 502 شرکت کننده
کیفیت اطلاعات:  
📌 ویژگی‌های بی‌نظیر
🔔 بدون محدودیت در تعداد شرکت در آزمون ها این امکان را برای شما فراهم کرده ایم که بتوانید بارها و بارها در آزمون آنلاین کمک حسابدار فنی و حرفه ای شرکت کنید و دانش خود را محک بزنید
🔔 همواره نمونه سوالات جدید را به مجموعه اضافه کنیم تا بتوانید جدیدترین سوالات را داشته باشید

آزمون آنلاین کمک حسابدار فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کمک حسابدار فنی و حرفه ای [رایگان]
سایت میهن تست برای شما جدیدترین نمونه سوالات کمک حسابدار فنی و حرفه ای را به صورت آزمون آنلاین برایتان تهیه کرده ایم. این مجموعه شامل 71 سوال از به روزترین سوالات کمک حسابدار فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای است که با شرکت در آن می توانید برای آزمون های ادواری و آموزشی فنی و حرفه ای آماده شوید و قبولی خود را تضمین کنید.
این مجموعه شامل جدیدترین، مهم ترین و پر تکرارترین سوالات رشته کمک حسابدار فنی و حرفه ای است که سوالات چهار گزینه ای کمک حسابدار فنی و حرفه ای با جواب هستند و در اختیار شما قرار دارند.
تمامی سوالات این مطابق با استاندارد و منطبق با سرفصل های سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد.

نمونه سوالات رایگان کمک حسابدار فنی و حرفه ای

هنگامی که حقوق پرسنل در پایان ماه پرداخت نشده باشدو حالت معوق می باشد کدام حساب بستانکار است؟

در صورت تاخیر در پرداخت مالیات حقوق جریمه ی دیرکرد کارفرما چگونه است؟

اگر مجموعه ی حقوق و مزایای یک کارگر 6800000 ریال باشد که شامل حق بدی آب و هوا 20000 ریال، حق جذب 35000 ریال، خوار و بار 800 ریال، مسکن 40000 ریال و غیره می باشد چه مبلغی از حقوق وی به عنوان حق بیمه سهم کارگر کسر خواهد شد؟

فوق العاده محل خدمت چیست؟

کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

در ثبت یک رویداد مالی یکی از حسابهای بدهی موسسه 200,000 ریال بستانکار شده است و از طرف دیگر حساب نقد و بانک 200,000 ریال بدهکار شده است. کدام گزینه رویداد مالی فوق می تواند باشد؟

کدام گزینه از دفاتر غیر رسمی است؟

کدامیک از موارد زیر از شرایط قانونی بودن دفتر روزنامه نمی باشد؟

کدایک از گزینه های زیر در مورد دفتر کل نادرست است؟

کدام حساب در تراز آزمایشی اختتامی وجود نخواهد داشت؟

ثبت پرداخت وام به پرسنل کدام است؟

کارگری در طول یک ماه 20 روز کار کرد داشته است حقوق ماهیانه 900000 ریال حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه وی در طول 20 روز کارکرد 630000 ریال می باشد.حق بیمه سهم کارفرما چقدر است؟

حساب پیش پرداخت بیمه در پایان دوره مالی مبلغ 1200 ریال را نشان می دهد. چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد از 69/8/1 به مدت یکسال باشد برای اصلاح حساب چه حسابی به چه مبلغ باید بدهکار گردد؟

حساب پیش پرداخت بیمه در پایان دوره مالی مبلغ 1200 ریال را نشان می دهد. چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد از 69/8/1 به مدت یکسال باشد برای اصلاح حساب چه حسابی به چه مبلغ باید بستانکار گردد؟

اگر بابت پخش 5 نوبت آگهی 500 ریال وصول و در حساب پیش دریافت درآمد ثبت شده باشد و تا پایان سال فقط 4 نوبت آن پخش شده باشد، برای اصلاح حساب چه حسابی باید بدهکار گردد و به چه مبلغ؟

در تهیه کار برگ موسسات بازرگانی کدام گزینه زیر صحیح است؟

اگر ساعت انجام کار از 6 بامداد تا 22 باشد ....... محسوب می شود

چنانچه در حادثه ای بخشی از موجودی کالا از بین رفته باشد و موجود نباشد از چه روشی برای محاسبه کالای از دست رفته میتوان استفاده نمود؟

سفته وصولی یکی از مشتریان به مبلغ 450000 ریال و به وعده 60 روز، پس از بیست روز با نرخ 12% تنزیل شده است مبلغ وصولی چند ریال است؟

کدام گزینه از انواع گروه های بیمه نمی باشد؟

............ حواله ای کتب است که به موجب آن صادرکننده حواله به شخص دیگری دستور می دهد که مبلغ مشخصی را به محض رویت یا در تاریخ معین در وجه وی یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

پرداخت بخشی از حقوق قبل از پایان ماه کاری به کارگر ......

منظور از ذخیره م.م الوصول چیست؟

کدام گزینه تعریف صورت مغایرت بانکی می باشد؟

کدام فرض حسابداری نمی باشد؟

اقلام مختلف داراییها و بدهیها، درآمد و هزینه ها به قیمت های معامله شده یا ارزش تاریخی در مدارک حسابداری ثبت می شوند؟جمله فوق به اصل .......... اشاره دارد.

کارفرما باید در زمان از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر براساس آخرین مزد کارگر برای هرسال سابقه خدمت حقوقی به میزان ...... به عنوان ..... به کارگر پرداخت نماید

شرکت یزد 5نفر پرسنل دارد که روزانه هر نفر 20000ریال مزد دریافت می کند در پایان سال 92 برای منظور نمودن ذخیره سنوات خدمت پرسنل خود چه ثبتی در حساب ها به عمل خواهد آورد؟

شرکت هرمزگان دارای مانده حساب ذخیره سنوات خدمت معادل 25000000ریال می باشد یکی از کارگران آن با 27سال خدمت بازنشسته می شود.آخرین حقوق نامبرده،روزانه 15000ریال می باشد بابت پرداخت وجه سنوات خدمت به ایشان کدام ثبت زیر صورت خواهد پذیرفت؟

کدام گزینه زیر صحیح نمی باشد؟

در کدام روش برای پرداخت حقوق و دستمزد از فرمول زیر استفاده می شود؟

در کدام یک از موارد زیر پرداخت دستمزد بر مبنای زمان و ساعت کار پرداخت نمی شود؟

شرکت تولیدی اراک دستمزد کارگران خو را بر مبنای پارچه کاری پرداخت می نماید.بدین صورت که برای ساخت هر عدد کالا 35000ریال پرداخت می کند .آقای اراکی در هفته اول تیر ماه 35عدد کالا و هفته دوم تیر ماه 40عدد کالا تولید کرده است .حقوق هفته دوم تیر ماه چند ریال بیشتر از حقوق هفته اول تیر خواهد بود؟

با توجه به جمله کدام گزینه صحیح است؟موسسات انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی از نظر حقوقی شخصیتی جدا و متمایز از مالک خود دارند.

انتقال ندادن یک طرف ثبت روزنامه به حسابهای دفتر کل باعث:

به طور معمول طرح تشویقی دسته جمعی در کدام موسسات به کار برده می شود؟

کدامیک از زبان های زیر زبان سطح میانه می باشد؟

به ناحیه باریک موجود در بالاترین قسنت پنجره برنامه excel …… میگویند.

کدامیک از روشهای زیر جهت درج اطلاعات در یک سلول بکار می رود؟

اگر A2=40 ، B2=30 ، C2=80 باشد، تابع (A2,B2,C2)Sum= چه مقداری را بر میگرداند؟

کدام گزینه از اجزا و عناصر تشکیل دهنده ی یک سیستم حقوق و دستمزد نمی باشد؟

ماهیت حساب اسناد پرداختنی، هزینه حقوق و دستمز، دستمزد پرداختنی کدام است؟

موسسه ای 4000 ریال نقد ،3500 ریال پیش دریافت درآمد ، 500 ریال ملزومات ، 10000 ریال اثاثه و 400 ریال دستمزد پرداختی دارد.جمع دارائی موسسه عبارت است از:

طبقه بندی موسسات انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت کدامیک از موارد زیر می باشد؟

چنانچه مزد پرداختی به کارکنان بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمانن معین صورت گیرد به آن ............ گفته میشود.

کمک هزینه ی اولاد بر چه اساس تعیین می شود؟

عبارت میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین برابر است با :

مقداری اثاثه بطور نقد و نسیه خریداری شده است ، عنوان حساب یا حساب های بستانکار کدام است؟

اگر در شرکت نور نقد و بانک 20 ریال ، کالا 30 ریال ، جمع بدهی ها 80 ریال ، سرمایه 20 ریال باشد ، جمع دارایی ها چند ریال است ؟

اگر کامپیوتری که قبلا 2500,000 ریال خریداری شده است به فروشنده برگشت دهیم و قرار شود وجه آن را 2 ماه دیگر دریافت کنیم رویداد فوق در حسابها چگونه باید نشان داده شود؟

هنگامی که حقوق پرسنل در پایان ماه پرداخت نشده باشد و حالت معوق می باشد کدام حساب بستانکار است؟

کدام گزینه از اطلاعاتی می باشد که یک حسابدار واحد حقوق و دستمزد باید با آن آشنا باشد؟

دو ستون اول تراز آزمایشی چهار ستونی باید با:

کدام گزینه از انواع ترازهای آزمایشی می باشد؟

کدامیک از تعاریف زیر درباره ترازنامه صادق است؟

کدام گزینه ها به عنوان هزینه های سربار شناخته میشود؟

کل حقوق و مزایای ماهانه ی مشمول بیمه کارگران شرکت الوند 75695600 ریال است هزینه بیمه بیکاری سهم کارفرما چه مبلغی است؟

هنگام پرداخت حق بیمه به سازمان تامن اجتماعی چه حسابی بدهکار می شود؟

برای گشایش حسابهای دارایی در آغاز دوره مالی جدید کدام حساب زیر بستانکار می گردد؟

معمولا در کدبندی حسابها، عددهای چند رقمی برای هر طبقه از حسابها در نظر می گیرند، به عنوان مثال دارایی را با شماره 1000 نشان می دهند.دلیل این کار چه می تواند باشد؟

جمع مانده های معین بستانکاران باید:

کار فرمایان مکلفند همه ماهه معادل چند درصد از حقوق کارکنان را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند؟

کارگری به مدت 30 روز کارکرد داشته، حقوق ماهانه دریافتی او 1430000 ریال می باشد حقوق وی را در یک روز محاسبه کنید؟

تعریف زیرمربوط به کدامیک از موسسات می باشد؟موسساتی که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام، فرآورده ها و کالاهای ساخته شده اشتغال دارند.

دارایی یک واحد تجاری 30,000,000 و بدهی های آن 15,000,000 ریال است.سرمایه این واحد چند ریال می باشد؟

نسبت کارآیی چگونه محاسبه میگردد؟

در رابطه با کارت اوقات کار کدام مورد زیر غلط است؟

اصطلاح کمک عائله مندی به معنی ............ است.

در تعریف حسابداری طبقه بندی- تلخیص اطلاعات مالی یعنی:

واحد زمان سنجی کارخانه لبنیران زمان استاندارد 60 واحد محصول را یک ساعت تعیین کرده است . اگر نرخ ساعتی دستمزد 1000 ریال و در مدت 5 ساعت کارگری 420 عدد محصول تولید کرده باشد دستمزد نامبره با لحاظ طرح تشویق صد در صد؟

اگر جمع بستانکاران 300,000 ریال و موجودی بانک 180,000 ریال و آپارتمان 720,000 ریال باشد و سرمایه 980,000 ریال و مبالغ موجودی صندوق و اثاثه نامشخص باشد، جمع دارایی هاچند ریال می باشد؟

آزمون های رایگان کمک حسابدار فنی و حرفه ای

عنوان آزمون شرکت در آزمون آنلاین
آزمون سری 1
تعداد سوال: 71
آزمون رایگان
نمونه سوالات رایگان کمک حسابدار فنی و حرفه ای

شرکت در آزمون رایگان کمک حسابدار فنی و حرفه ای و آزمون های دیگر بدون محدودیت در تعداد دفعات است. شما می توانید هر چند دفعه که دوست داشتید در این آزمون ها شرکت نمایید.

مراحل و نحوه دریافت مدرک کمک حسابدار فنی و حرفه ای

گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای یکی از معتبرترین مدارک آموزشی و مهارتی است که در سراسر کشور و حتی بین المللی دارای اعتبار بالایی است. دریافت این مدرک روش های متفاوتی دارد که در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد.

روش های دریافت مدرک کمک حسابدار فنی و حرفه ای

آزمون ادواری فنی و حرفه ای: متقاضیانی که دارای حرفه و مهارت لازم در یک عنوان هستند و میخواهند بدون شرکت در دوره ها و کلاس های آموزشی گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای دریافت نمایند می بایست در این آزمون شرکت کرده و پس از قبولی (گرفتن حدقل نمره) مدرک خود را دریافت نمایند.

آزمون هماهنگ: افرادی که در کراکز دولتی و آزاد (خصوصی) و واحدهای فنی و حرفه ای روستایی دوره مهارت آموزی خود را گذرانده باشند برای دریافت مدرک خود در این آزمون ها شرکت می کنند و پس از کسب نمره قبولی تئوری و عملی مدرک خود را دریافت می کنند. معمولا مراحل ثبت نام در این آزمون توسط آموزشگاه انجام می شود.

آزمون تفاهم نامه صنایع دستی و صنعت ساختمان: برخی رشته های فنی و حرفه ای مرتبط با صنایع دستی و صنعت ساختمان و همچنین معرفی شدگان از اداره میراث فرهنگی و شرکت کنندگان آزاد در حرفه های ساختمانی برای دریافت مدرک فنی و حرفه ای خود می بایست در این آزمون ها شرکت نمایند.

دریافت مدرک آزمون کمک حسابدار فنی و حرفه ای

1- وارد سایت سازمان فنی و حرفه ای به نشانی portaltvto.com شده و گزینه سامانه پرداخت الکترونیکی را انتخاب کنید

2- روی گزینه پرداخت هزینه صدور گواهینامه فنی و حرفه ای کلیک کنید

3- کد ملی خود را وارد کرده و نوع آزمونی که در آن شرکت کرده بودید را مشخص کنید ، سپس بر روی گزینه جستجو کلیک نمایید

4- شماره شناسایی خود را یادداشت کرده و سپس بر روی گزینه کارگاهی که قصد پرداخت هزینه آن را دارید کلیک کنید

5- اطلاعات خواسته شده را به طور دقیق وارد کرده و گزینه تایید و پرداخت را بزنید

6- پس از پرداخت وجه دوباره به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای مراجعه کرده و گزینه استعلام گواهینامه را انتخاب کنید

7- بر روی گزینه استعلام گواهینامه جدید کلیک کرده و اطلاعات خود را مجددا وارد نمایید

8- گزینه چاپ گواهینامه را انتخاب کرده و آن را دانلود نمایید

دیدگاه های ثبت شده درباره آزمون کمک حسابدار فنی و حرفه ای

مهسیما

واقعا سوالات عالی بودن ممنون از زحمات شما

اعظم یاوری

عالی بود واقعا خسته نباشید مفید بود انشاالله با نمره خوب قبول بشم

نادرنادری

کارتون عالی واز سر لطف ومهربانی است خداوند متعال جبران زحماتتان را در زندگیتان بدهد .وهرگونه گرفتاری وناراحتی را از زندگیتان دور کند

r

عالی بود تشکر

پکیج مکیج

حرکت عالی و خداپسندانه دست مریزاد و خدا قوت

مهسا

عالی ، انشاالله ک قبول شم

سارا سلیمانی

عالیه اطلاعات عمومی درود کار بالا میره

محمد

سلام عااالی و یک سوال آیا سوالات هر استان بابک دیگر فرق میکنه؟؟؟

anita basir

در يك كلمه ميتوانم بگويم عاااالى بود فردا امتحان فنى و حرفه اى پايتون دارم دعا كنيد قبول شم

ز‌ینب

بسیارعالی. ممنون ازشما.

زکیه

عالی بود

مرضیه شاهنظری

عالی و ممنون

فرخانی

خیلی عالی ممنون

عباس جعفری

آقا دمت گرم خیلی عالی بود وکمک زیادی کرد به ما سپاس فراوان

زانا

عالی

اصغر کریمی

خیلی عالی بود تشکر فراوان

وحید

تشکر خیلی مفیده

زهرا

دستتون درد نکنه تشکر بابت آزمون رایگان

علی شاه کرمی

خیلی عالیه

جهانشیری

بسیارعالی بود استفاده کردیم

فاطمه روزبه

عالی بود

M . R

درود خدا شما را در پناه خودش حفظ کنه تنها سایتی که سوالات رو رایگان در اختیار مردم قرار داد. موفق باشید.

MAGIC

عالیست✨✨✨✨

همتا توکلی

واقعا ممنونم کل اینترنت رو زیر و رو کردم ولی راضی نبودم ممنون از سایتتون

اسماعیل زراعت پیشه

مرسی واقعا. لطفا بیشتر کنید ازمونا

مریم روح الامین

بسیار عالی بود

لیلا موسوی

با تشکر از زحمات

محسن

آقا دمتون گرررم

فاطمه حسینی

ممنونم واقعا که رایگانه

ثبت دیدگاه

 • آزمون آنلاین
 • آزمون آزمایشی
 • آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای
 • آزمون آنلاین فنی و حرفه ای
 • سوالات تستی فنی و حرفه ای
 • آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای
 • آزمون آنلاین ادواری
 • آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای
 • امتحان تستی
 • کمک حسابدار
 • کمک حسابدار فنی و حرفه ای
 • کمک حسابدار ادواری فنی و حرفه ای
 • نمونه سوالات رشته کمک حسابدار
 • نمونه سوالات کمک حسابدار
 • نمونه سوالات آزمون کمک حسابدار
 • آزمون آنلاین کمک حسابدار
 • آزمون آنلاین رشته کمک حسابدار
 • آزمون آنلاین رایگان کمک حسابدار
 • آزمون رایگان کمک حسابدار آنلاین
 • آزمون آزمایشی کمک حسابدار
 • آزمون آزمایشی کمک حسابدار فنی و حرفه ای
 • سوالات تستی کمک حسابدار
 • سوالات فنی حرفه ای کمک حسابدار با جواب
 • مدرک کمک حسابدار
 • مدرک آزمون کمک حسابدار
 • امتحان تستی کمک حسابدار
 • نمونه سوالات فنی حرفه ای کمک حسابدار
 • کتاب کمک حسابدار
 • دانلود سوالات ازمون کمک حسابدار
 • دانلود سوالات کمک حسابدار
ویژگی ها
 • رضایت 100% مشتریان
 • بدون محدودیت تعداد شرکت در آزمون
 • رتبه اول بانک سوالات
 • کیفیت بی نظیر و غیرقابل رقابت
 • کاملا رایگان
 • آزمون آنلاین
 • آزمون آزمایشی
 • آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای
 • آزمون آنلاین فنی و حرفه ای
 • سوالات تستی فنی و حرفه ای
 • آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای
 • آزمون آنلاین ادواری
 • آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای
 • امتحان تستی
 • کمک حسابدار
 • کمک حسابدار فنی و حرفه ای
 • کمک حسابدار ادواری فنی و حرفه ای
 • نمونه سوالات رشته کمک حسابدار
 • نمونه سوالات کمک حسابدار
 • نمونه سوالات آزمون کمک حسابدار
 • آزمون آنلاین کمک حسابدار
 • آزمون آنلاین رشته کمک حسابدار
 • آزمون آنلاین رایگان کمک حسابدار
 • آزمون رایگان کمک حسابدار آنلاین
 • آزمون آزمایشی کمک حسابدار
 • آزمون آزمایشی کمک حسابدار فنی و حرفه ای
 • سوالات تستی کمک حسابدار
 • سوالات فنی حرفه ای کمک حسابدار با جواب
 • مدرک کمک حسابدار
 • مدرک آزمون کمک حسابدار
 • امتحان تستی کمک حسابدار
 • نمونه سوالات فنی حرفه ای کمک حسابدار
 • کتاب کمک حسابدار
 • دانلود سوالات ازمون کمک حسابدار
 • دانلود سوالات کمک حسابدار

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای