آزمون آنلاین عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای - آزمون سری 4

سوال 1 از 30: ........... نشانگر میزان نوردهی لنز است.
سوال 2 از 30: برای عکس های پرسنلی چه زاویه دیدی مناسب تر است؟
سوال 3 از 30: کدامیک جزو کارایی های فیلتر پولاریزه PL محسوب می گردد؟
سوال 4 از 30: زاویه دید باز و ایجاد جلوه های ویژه تصویری از ویژگی کدام لنز است؟
سوال 5 از 30: تصویر در روش پانینگ چگونه ثبت می شود؟
سوال 6 از 30: در وضعیت MANUAL FULL عکاس چه اختیاراتی دارد؟
سوال 7 از 30: این خصوصیات مربوط به کدام نوع دوربین هاست؟ ( تصاویر در این نوع دوربین ها به صورت چپ و راست و واژگون است)
سوال 8 از 30: هیتر چیست؟
سوال 9 از 30: برای اینکه بدانید دوربینتان چند تا عکس می تواند بگیرد باید چه کار کنید؟
سوال 10 از 30: با افزایش ......... ISO تصویر زیاد می شود.
سوال 11 از 30: نوردهی EV ارتیاط مستقیمی با ....... و ........ و ........... دارد.
سوال 12 از 30: یکی از عوامل القای بعد در تصویر چیست؟
سوال 13 از 30: در کدام وضعیت تراز سفیدی در نور روز تصاویر گر تری به دست می آید؟
سوال 14 از 30: وسیله ای که تعادل میان دیافراگم و شاتر را برقرار میکند را می گویند؟
سوال 15 از 30: ESOLUTION و EXPOSURE و LIGHT METERING و DENSITY PIXEL به چه معنا هستند؟
سوال 16 از 30: خطوط افقی در عکس باعث ........ میشود.
سوال 17 از 30: مراحل تهیه عکس سیاه و سفید دیجیتال عبارت است از ...........
سوال 18 از 30: در دوربین های دیجیتال شکل روبرو نشان دهتده کدام حالت عکاسی است؟
سوال 19 از 30: کدام فیلتر حالت مه ایجاد می کند؟
سوال 20 از 30: هر چه فاصله کانونی ........ باشد پرسپکتیو بیشتر میشد و هر چه فاصله کانونی ........ باشد پرسپکتیو کمتر میشود؟
سوال 21 از 30: هر چه دیافراگم بسته تر باشد عمق میدان تصویر ......... است و هر چه دیافراگم بازتر باشد عمق میدان تصور ......... است؟؟
سوال 22 از 30: از ترکیب 3 رنگ 61 بیتی، تصویر ...... بیتی حاصل می شود.
سوال 23 از 30: افزایش کدامیک از موارد زیر نویز تصاویر دیجیتال بیشتر می شود؟
سوال 24 از 30: بالاترین و پایین ترین حرارت مریوط به چه رنگهایی است به ترتیب نام ببرید/
سوال 25 از 30: فاکس تالبوت مخترع چه چیزی است؟
سوال 26 از 30: برای کاهش شدت نور و جذب اشعه ماورای بنفش به ترتیب چه فیلترهایی مناسب است؟
سوال 27 از 30: نوری که پرشدت است و سایه های خشن ایجاد می کند و باعث بهتر دیده شدن بافت ها می شود چیست؟
سوال 28 از 30: به کمک .......... می توان تغییرات رنگ نور را کنترل کرد.
سوال 29 از 30: معادل عمل UNDO فشارهمزمان سه کلید ...........؟
سوال 30 از 30: SLR چیست؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای