آزمون آنلاین عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای - آزمون سری 3

سوال 1 از 26: برای ایجاد پوشه از چه گزینه ای استفاده می شود؟
سوال 2 از 26: تفاوت مهر لاستیکی با کارکرد کپی و چسباندن در چیست؟
سوال 3 از 26: .......... معادل ذرات حساس ......... است.
سوال 4 از 26: به کمک .......... می توان تغییرات رنگ نور را کنترل کرد.
سوال 5 از 26: وسعت زاویه دید کدام لنز بیشتر است؟
سوال 6 از 26: .......... معادل ذرات حساس ......... است.
سوال 7 از 26: برای ساخت یک لایه جدید چه باید کرد؟
سوال 8 از 26: وظیفه تلطیف کننده ها چیست؟
سوال 9 از 26: ................ تمام فعالیت های نرم فزاری و سخت افزاری کامپیمتر را هدایت می کند؟
سوال 10 از 26: ……….یعنی Fixed length lens
سوال 11 از 26: مزیت عکاسی دیجیتال چیست؟
سوال 12 از 26: با استفاده از کدام فرمت اصلاح تراز سفیدی امکان پذیر است؟
سوال 13 از 26: ............ احساس روانی است، نه بصری.
سوال 14 از 26: ........... طول و عرض نداشته و فضا را اشغال نمی کند.
سوال 15 از 26: مزیت عکاسی دیجیتال چیست؟
سوال 16 از 26: برای کپی کردن یک پوشه از چه فرمانهایی استفاده می شود؟
سوال 17 از 26: با استفاده از کدام فرمت اصلاح تراز سفیدی امکان پذیر است؟
سوال 18 از 26: ............ احساس روانی است، نه بصری.
سوال 19 از 26: این فیلتر از نوع فیلترهای کاهش شدت نور است که انعکاسهای سطوح را نیز برطرف می کند؟
سوال 20 از 26: شفافیت در برنامه فتوشاپ به چه نامی ذکر می شود؟
سوال 21 از 26: وسایل عکسبرداری از صفحات کتاب عبارت است از.............
سوال 22 از 26: وظیفه تلطیف کننده ها چیست؟
سوال 23 از 26: وسایل عکسبرداری از صفحات کتاب عبارت است از.............
سوال 24 از 26: ........... طول و عرض نداشته و فضا را اشغال نمی کند.
سوال 25 از 26: پرسپکتیو در این لنز اغراق آمیز است؟
سوال 26 از 26: ……….یعنی Fixed length lens

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای