آزمون آنلاین نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2 - آزمون سری 2

سوال 1 از 49: برای ترسیم خطوط افقی موازی از خط کش ...... استفاده می کنند.
سوال 2 از 49: به چسب تراسپرنت چسب....... نیز گفته می شود.
سوال 3 از 49: برای نصب دقیق افقی کاغذ برروی میز کدام گزینه ملاک می باشد؟
سوال 4 از 49: اگر میز نقشه کشی در ارتفاع ثابتی باشد، افراد بلند قد در مقایسه با افراد کوتاه قد صندلی خود را در ارتفاع ...... نسبت به زمین قرار می دهند.
سوال 5 از 49: از کدام یک از ابزارهای زیر برای برش کاغذ استفاده نمی‌شود؟
سوال 6 از 49: هنگام چسباندن کاغذ روی میز معمولا زاویه ی چسب های گوشه ها نسبت به خط افق را چند درجه در نظر می گیرند؟
سوال 7 از 49: ارتفاع استاندارد میز نقشه کشی چند سانتی متر است؟
سوال 8 از 49: سرعت عمل برش کاغذ توسط کدام یک از موارد زیر بیشتر از بقیه گزینه هاست؟
سوال 9 از 49: کدام گزینه در برش کاغذ جز خطرسازترین ابزار برش دهنده است؟
سوال 10 از 49: به کمک کدام یک از وسایل زیر می توان خط را تحت هر زاویه دلخواه ترسیم کرد؟
سوال 11 از 49: چراغ نقشه کشی برای افراد چپ دست در طرف ...... و ....... میز نصب می شود.
سوال 12 از 49: کاغذ به ابعاد ۲۹۷ در ۴۲۰ چه نوع کاغذی می باشد؟
سوال 13 از 49: برای چسباندن تایتل های چاپی روی کاغذ کالک از چه نوع چسبی استفاده می شود؟
سوال 14 از 49: کدام گزینه جزء اصول برش کاغذ نقشه کشی نمی باشد؟
سوال 15 از 49: کدام کاغذ زبر از بقیه ضخیم تر است؟
سوال 16 از 49: ........ که روی پایه های متحرک نصب می شوند ....... نامیده می شوند.
سوال 17 از 49: استاندارد بین المللی ابعاد کاغذهای نقشه کشی کدام است؟
سوال 18 از 49: در برش کاغذ نقشه کشی رعایت کدام نکته زیر لازم است؟
سوال 19 از 49: ابعاد کاغذ A صفر کدام گزینه زیر می باشد؟
سوال 20 از 49: کدام یک از ابزارهای برش دهنده کاغذ زیر دقیق تر و حرفه ای تر است؟
سوال 21 از 49: تایتل همان .......... است.
سوال 22 از 49: در استفاده از کدام کاغذ نقشه کشی، خط کش مدرج خط کش T و گونیا لازم نیست؟
سوال 23 از 49: کاربرد جاچسبی کدام مورد زیر نمی باشد؟
سوال 24 از 49: عرض تخته رسمی به طول ۷۰ سانتی متر چقدر است؟
سوال 25 از 49: از بریدن متوالی کاغذ A۰ چند برگ کاغذ A۳به دست می آید؟
سوال 26 از 49: افراد راست دست تیغه کوتاه خط کش T را در کدام قسمت تخته رسم قرار می دهند؟
سوال 27 از 49: اندازه بین المللی کارت پستال کدام کاغذ زیر می باشد؟
سوال 28 از 49: کدام مورد زیر جز شرایط کاغذ استاندارد می باشد؟
سوال 29 از 49: برروی کدام نوع کاغذ نقشه کشی از خط کش معمولی نیز می توان استفاده کرد؟
سوال 30 از 49: برای رسم اولیه نقشه از چه نوع کاغذی می توان استفاده کرد؟
سوال 31 از 49: در ایران کدام سیستم استاندارد بین المللی کاغذ استفاده می گردد؟
سوال 32 از 49: از ۱۶ برگ ابعاد کدام کاغذ، ابعاد کاغذ A۱ به وجود می آید؟
سوال 33 از 49: در ترسیمات مقدماتی به صرفه ترین نوع کاغذ کدام می باشد؟
سوال 34 از 49: برای ترسیمات نهایی که از قلم و مرکب استفاده می شود نوع کاغذ مصرفی چیست؟
سوال 35 از 49: محاسن چسب کاغذی نسبت به چسب پلاستیکی چیست؟
سوال 36 از 49: از چهار برگ کاغذ A۴ ابعاد استاندارد کدام کاغذ به دست می آید؟
سوال 37 از 49: کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟
سوال 38 از 49: کدام گزینه در مورد کاغذ A۰ (مبنا) صدق نمی کند؟
سوال 39 از 49: برای چسباندن تایتل ها روی کاغذ کالک از چه نوع چسبی استفاده می شود؟
سوال 40 از 49: کدام یک از کاغذهای زیر برای رسم اولیه نقشه در کلاس های نقشه کشی (رسم فنی) که حالت مقوایی نیز دارد استفاده می شود؟
سوال 41 از 49: اندازه استاندارد کاغذ A۳ کدام است؟
سوال 42 از 49: هر برگ نقشه را اصطلاحا چه می‌نامند؟
سوال 43 از 49: خط کش فلزی همراه کدام یک از برش دهنده ها به کار می رود؟
سوال 44 از 49: حداقل کاغذ مناسب برای ترسیم یک پلاک زمین با مقیاس یک صدم به ابعاد ۲۳ در ۲۷ متر کدام است؟
سوال 45 از 49: با استفاده از drafting machine خطوط را تحت چه زاویه‌ای نسبت به افق می توان ترسیم کرد؟
سوال 46 از 49: ابعاد استاندارد تخته رسم کدام گزینه است؟
سوال 47 از 49: اندازه کاغذ A۲ کدام یک از گزینه های زیر است؟
سوال 48 از 49: کدام روش برش کاغذ نقشه کشی برای برش کاغذ پوستی کاربردی تر است؟
سوال 49 از 49: دقت ترسیم با درافتینگ ....... دقت ترسیم با خط کش T می‌باشد.

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای