آزمون آنلاین آرایشگر ناخن فنی و حرفه ای - آزمون سری 8

سوال 1 از 30: بعد از روغن وماساژ دست ها ، ناخن ها را چگونه لاك می زنیم؟
سوال 2 از 30: در چه زمانی به پا ودست مشتری دست نمی زنیم واورا به پزشك معرفی می كنیم؟
سوال 3 از 30: فرم ناخن گرد برای چه كسانی درست می شود؟
سوال 4 از 30: برای این كه گوشه های ناخن زخم نشود از چه كاری پرهیز می كنیم؟
سوال 5 از 30: جنس ناخن از چه بافتی است؟
سوال 6 از 30: اطراف ناخن ها را چگونه به طرف بالا می كشیم؟
سوال 7 از 30: گند زدایی به چند دسته تقسیم می شود؟
سوال 8 از 30: سوهان یا سنگ سمباده را با چه دستی می گیریم؟
سوال 9 از 30: برای این كه مانیكور زیبا داشته باشیم لازم است كارها را چگونه انجام دهیم؟
سوال 10 از 30: استفاده كردن از كدام ابزار برای سفید كردن ناخن مناسب است؟
سوال 11 از 30: فرم ناخن نوك تیز را معمولا روی چه نوع ناخنی درست می كنیم؟
سوال 12 از 30: رشد ناخن در چه فصلی بیشتر است؟
سوال 13 از 30: به هنگام مانیكور كردن بیشترین قسمتی كه می بایست سوهان بخورد چه نام دارد؟
سوال 14 از 30: چه بخشی از بستر ناخن دارای رگ های خونی و رشته عصبی است؟
سوال 15 از 30: یك سوهان ناخن ایده ال در چه ابعادی است؟
سوال 16 از 30: چه زمانی از داروی ضد عفونی استفاده می کنیم؟
سوال 17 از 30: رطوبت مناسب برای سالن چند درصد است؟
سوال 18 از 30: شكل ناخن برای فرم مستطیل چگونه باید باشد؟
سوال 19 از 30: کدام بیماری واکسن ندارد؟
سوال 20 از 30: توسط چه ابزاری گوشت ها و پوست های اطراف ناخن را عقب می زنیم؟
سوال 21 از 30: ناخن بعد از رویش به چه شكلی در می اید؟
سوال 22 از 30: در مانیكور دست ها را تا كجا با روغن ماسا ژ می دهیم؟
سوال 23 از 30: خاموش كننده مناسب طبقه A چیست؟
سوال 24 از 30: رشد ناخن های دست چند برابر رشد ناخن پا می باشد؟
سوال 25 از 30: برای فرم دادن ناخن ها از چه انگشتی شروع می كنیم؟
سوال 26 از 30: كوسن برای زیر دست مشتری باید در چه ابعادی باشد؟
سوال 27 از 30: گند زدایی چیست؟
سوال 28 از 30: ظرف مخصوص انگشتان را چه می گویند؟
سوال 29 از 30: سفید شدن ناخن ممکن است به دلیل کمبود .......... در بدن باشد
سوال 30 از 30: برای مانیكور ناخن های دست از چه دستی و چه ناخنی شروع می كنیم؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای