آزمون آنلاین آرایشگر ناخن فنی و حرفه ای - آزمون سری 7

سوال 1 از 30: ویروس ایدز اول به کجا حمله می کند؟
سوال 2 از 30: کار سمباده نرم چیست؟
سوال 3 از 30: برای برداشتن پوست های مرده دور ناخن باید چه کار کرد؟
سوال 4 از 30: برای ضد عفونی تیغ چه کار می کنیم؟
سوال 5 از 30: از روغن به چه منظور و از چه روغنی برای دست ها استفاده می کنیم ؟
سوال 6 از 30: قبل از شروع کار مانیکور برای ضد عفونی از چه ماده ای استفاده می کنیم؟
سوال 7 از 30: محلول محافظ ناخن برای چیست؟
سوال 8 از 30: سوهان ناخن به چه ابعاد و به چه شکلی باید باشد؟
سوال 9 از 30: ساختمان ناخن از چند قسمت تشکیل شده است؟
سوال 10 از 30: متداول ترین نوع آرایش ناخن ها کدام است؟
سوال 11 از 30: مهمترین عامل انتقال بیماری های عفونی چیست؟
سوال 12 از 30: ناخن به شکل فرم نوک تیز مخصوص چه نوع دست هایی است؟
سوال 13 از 30: برای تمیز کردن لک های اطراف وزیر ناخن از چه ماده ای استفاده می کنیم ؟
سوال 14 از 30: چنانچه بعد از مانیکور در کناره های ناخن ریشه وجود داشته باشد علتش چه چیز می تواند باشد؟
سوال 15 از 30: لاک پیس چه لاکی است؟
سوال 16 از 30: هر ناخن را با ........... حرکت لاک میزنیم.
سوال 17 از 30: یک مانیکور ایده آل چه مدت دوام دارد؟
سوال 18 از 30: جنس ناخن از چه ماده ای و به چه شکلی است؟
سوال 19 از 30: برای مانیکور ناخن های دست فرم گرد ناخن ها چگونه باید باشد؟
سوال 20 از 30: برای این که ناخن ها فرم طبیعی داشته باشند چه باید کرد؟
سوال 21 از 30: چنانچه یکی از ناخن‌های دست بیافتد تا رویش دوباره ناخن چند روز طول می‌کشد؟
سوال 22 از 30: شایع ترین عامل بیماری های مزمن کبد چیست؟
سوال 23 از 30: برای شروع کار ابزار را در کدام طرف مانیکور سیت قرار می دهیم؟
سوال 24 از 30: برای زدن لاک به ناخن مشتری ، چگونه ناخن مشتری را می گیریم ؟
سوال 25 از 30: بیشترین مشکلات طبیعی یک پا چیست؟
سوال 26 از 30: برای انجام مانیکور از چه انگشتی شروع به پاک کردن ناخن می کنیم؟
سوال 27 از 30: پاهای مشتری را برای پدیکور چند دقیقه در آب ضد عفونی قرار می دهیم؟
سوال 28 از 30: برای سوهان کردن ابتدا از کدام قسمت ناخن شروع می‌کنیم؟
سوال 29 از 30: مشکلات ناخن رانام ببرید؟
سوال 30 از 30: حمام ناخن را باچه ماده شوینده ای انجام می دهیم؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای