آزمون آنلاین کابینت سازی چوبی فنی و حرفه ای - آزمون سری 4

سوال 1 از 25: بهترین اره برای برش اتصالات چیست؟
سوال 2 از 25: جهت چسباندن سمباده از کدام چسب استفاده می شود؟
سوال 3 از 25: در ساخت درب قید های طولی را چه می نامند؟
سوال 4 از 25: اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی جز کدام اتصالات است؟
سوال 5 از 25: بهترین اتصال جهت اتصال طولی کدام است؟
سوال 6 از 25: وقتی زاویه برش اره مساوی 90 درجه است قدرت برش چگونه است؟
سوال 7 از 25: برای برش کاری زاویه های مختلف از چه نوع اره ایی استفاده می شود؟
سوال 8 از 25: کدام یک از تیغه های اور فرز زیر بر روی قطعه کار اثر ناودانی می گذارد؟
سوال 9 از 25: کدام یک از چوب های زیر دارای نقوش مماسی زیبایی می باشد؟
سوال 10 از 25: چپ و راست کردن دندانه اره بعد از تیز کردن منجر به چه می شود؟
سوال 11 از 25: راه برش اره چگونه مشخص می شود؟
سوال 12 از 25: تعداد لایه ها در تخته لایه به چه صورت اضافه می شود؟
سوال 13 از 25: کدام یک از اره ها جلو بر هستند؟
سوال 14 از 25: کدام یک از اتصالات جهت جعبه کشو بهتر و محکم تر است؟
سوال 15 از 25: هنگام تیز کردن دندانه تیغه عمل سوهان کاری در چه جهت باید باشد؟
سوال 16 از 25: کدام یک از ارزه ها عقب بر هستند؟
سوال 17 از 25: جهت صاف کردن گوشه های اتصالات از چه استفاده می شود؟
سوال 18 از 25: تیغ کدام یک از رنده های دستی شیار دار است؟
سوال 19 از 25: آفات چوب را نام ببرید؟
سوال 20 از 25: کدام یک از اتصالات عرضی نیست؟
سوال 21 از 25: کاربرد اره نوکی چیست؟
سوال 22 از 25: زاویه برش کمتر از 90 درجه باشد قدرت برش چگونه است؟
سوال 23 از 25: اتصال فاق و زبانه دو طرف فارسی جز کدام اتصالات است؟
سوال 24 از 25: اگر A را ضخامت تیغه قرار دهیم مطلوب ترین مقدار چپ و راست اره چقدر است؟
سوال 25 از 25: قید عرضی بالا و پایین درب را چه می نامند؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای