آزمون آنلاین کابینت سازی چوبی فنی و حرفه ای - آزمون سری 1

سوال 1 از 25: کدامیک از تسمه ها انتقال نیرو را به بهترین شکل ممکن انتقال می دهند؟
سوال 2 از 25: انواع تسمه از نظر فرم مقطع کدام گزینه صحیح می باشد؟
سوال 3 از 25: بعد از اندازه گیری:
سوال 4 از 25: می خواهیم دو طرفه صفحه میز با ابعاد 870x870mm را روکش بگیریم. چند متر مربع روکش نیاز است؟
سوال 5 از 25: برای اینکه نوک مته روی کار نلغزد چه کار کنیم؟
سوال 6 از 25: کدام یک از گزینه های زیر شامل مواد کمکی می باشند؟
سوال 7 از 25: قسمت های ندید کار در نقشه را:
سوال 8 از 25: اگر دستگاه لب چسبان موجود نباشد چسباندن نوار لب چسبان با چه وسیله ای مقدور است؟
سوال 9 از 25: در فهرست چوب، مقدار چوب تمام شده کالایی 12 متر مربع است، چنانچه دور ریز در این کار 20 درصد چوب تمام شده باشد، مقدار دور ریز را حساب کنید.
سوال 10 از 25: برش های مقاطع a و bو c به ترتیب در شکل مقابل کدام اند؟
سوال 11 از 25: شکل مقابل کدام چیدمان در پلان آشپزخانه است؟
سوال 12 از 25: دایره در پرسپکتیو کاوالیر در نمای روبرو به چه شکلی دیده می شود؟
سوال 13 از 25: کاربرد ماشین اره گرد فارسی بر کشویی در کجاست؟
سوال 14 از 25: مزایای استقاده از تخته MDF کدام گزینه صحیح است؟
سوال 15 از 25: دوام کدام یک از چوب های زیر در شرایط جوی (اقلیمی) مانند ساخت نیمکت پارک ها بیشتر است؟
سوال 16 از 25: حرکت ماشین فرز دستی در روی کار به چه صورت است؟
سوال 17 از 25: مهمترین معیار اندازه در ساخت مصنوعات چوبی کدام است؟
سوال 18 از 25: ترسیم مقابل کدام اتصال است؟
سوال 19 از 25: اتصالی که در دو صفحه را به صورت هم سطح یا غیر هم سطح به یکدیگر متصل کند چه نامیده می شود؟
سوال 20 از 25: در ساخت انواع مبلمان چوبی پیستوله و خط کش قابل انعطاف چه کاربردی دارند؟
سوال 21 از 25: از لبه چسبان سشواری در کجا استفاده می شود؟
سوال 22 از 25: کدام یک از قلیف های زیر در هنگام برش هاشور می خورد؟
سوال 23 از 25: مته مناسب برای در آوردن جای لولای گازوری کدام است؟
سوال 24 از 25: برش در نقشه کشی به منظور
سوال 25 از 25: تقسیمات اتصالات گوشه نسبت به ضخامت قطعه چقدر است؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای