آزمون آنلاین آرایشگر ناخن فنی و حرفه ای - آزمون سری 5

سوال 1 از 30: كدام قسمت ناخن را سوهان بیشتری می زنیم؟
سوال 2 از 30: لغتهای "مانی" و "کور" به ترتیب در مانیکور به چه معناست؟
سوال 3 از 30: برای فرم دادن به ناخن ها از كدام انگشت دست شروع به سوهان كشیدن می كنیم؟
سوال 4 از 30: كدام گزینه صحیح نمیباشد ؟
سوال 5 از 30: با چه وسیله ای در پدیكور پوست اطراف پا را عقب می زنیم؟
سوال 6 از 30: چه تناسبی بین رشد ناخن های دست و پا می باشد؟
سوال 7 از 30: كدام گزینه زیر مخصوص عقب زدن پوست های اضافی اطراف ناخن است؟
سوال 8 از 30: كدام مورد درباره كشیدن ناخن دست صحیح نیست ؟
سوال 9 از 30: كدام مورد زیر برای تمیز كردن لك های اطراف و زیر ناخن استفاده می شود؟
سوال 10 از 30: كدام گزینه در مورد پدیكور غلط می باشد؟
سوال 11 از 30: هنگامی كه دست چپ مشتری را به طور كامل سوهان كشیدیم ، عمل بعدی كدام گزینه است؟
سوال 12 از 30: كدام عمل زیر برای نرم شدن پوست اطراف ناخن ها انجام میشود؟
سوال 13 از 30: كدام گزینه برای جلوگیری از بوجود آوردن مشكل ریشه های اطراف ناخن انجام میشود؟
سوال 14 از 30: كدام گزینه زیر ازمسائل غیر طبیعی پا نمیباشد؟
سوال 15 از 30: میله چوبی كه مخصوص كنار زدن پوست اطراف ناخن استفاده میشود از چه چوبی است؟
سوال 16 از 30: كدام تعریف زیر برای فرم ناخن مربع یا مستطیل مناسب است؟
سوال 17 از 30: کدامیک از وسایل زیر هنگام آماده کردن میز مانیکور در طرف چپ مشتری قرار نمی‌دهیم؟
سوال 18 از 30: پوست اطراف ناخن را با چه ماده ای باید پیوسته مرطوب نگه داشت؟
سوال 19 از 30: كدام یك از گزینه های زیر برای برداشتن پینه اطراف انگشتان به كار نمی رود؟
سوال 20 از 30: در صورت رقیق بودن لاك چه چیزی باید به آن اضافه كرد؟
سوال 21 از 30: در سوهان كشیدن ناخن پا وسط ناخن را ........... و گوشه را ............. كنید.
سوال 22 از 30: از چه روغنی برای نرم كردن پوست اطراف ناخن استفاده میشود؟
سوال 23 از 30: اندازه سوهان كشیدن ناخن به چه چیز بستگی دارد؟
سوال 24 از 30: اگر بیش از اندازه پوست اطراف ناخن را برداشته و پوشش بیرونی ناخن را عقب بزنید باعث کدام مشکل ناخن بعد از مانیکور می‌باشد؟
سوال 25 از 30: كدام مورد زیر برای جلوگیری از خشكی و حساسیت پوست دست استفاده می شود؟
سوال 26 از 30: كدام یك از گزینه های زیر از مشكلات ناخن به شمار نمی رود؟
سوال 27 از 30: کدام فرم ناخن برای کسانی که کار زیاد با انگشتان انجام می‌دهند مناسب است؟
سوال 28 از 30: بعد از سوهان زدن انگشت پا، فرم انگشت پا باید به چه فرمی در آید؟
سوال 29 از 30: مدت قرار دادن پا ها در محلول ضد عفونی كننده چند دقیقه است؟
سوال 30 از 30: طول سوهان ناخن چند سانتیمترباید باشد؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای