آزمون آنلاین فروشنده طلا و جواهر فنی و حرفه ای - آزمون سری 4

سوال 1 از 20: قابلیت تغییر شکل فلزات قیمتی را به کمک نیروی فشار و ضربه چه می نامند؟
سوال 2 از 20: قطر سکه بهار آزادی کامل چقدر است؟
سوال 3 از 20: قطر سکه ربع بهار آزادی چقدر است؟
سوال 4 از 20: قابلیت شکل پذیری فلزات قیمتی را در حالت مذاب چه می نامند؟
سوال 5 از 20: ترکیب شیمیایی پودر تنه کار از چه موادی تشکیل شده؟
سوال 6 از 20: برای تعیین عیار طلا از چه بناهایی استفاده می شود؟
سوال 7 از 20: پودر تنه کار چه نوع ماده ای است؟
سوال 8 از 20: سکه های 5مناتی و 10 مناتی چند عیار است؟
سوال 9 از 20: وزن سکه مکزیکی چقدر است؟
سوال 10 از 20: کف و سرباره های مربوط به پودر زغال سنگ و تنه کار را چگونه از سطح فلز مذاب می گیرند؟
سوال 11 از 20: عیار سکه های مکزیکی چقدر است؟
سوال 12 از 20: علت این که شمش منجمد شده فلزات قیمتی به راحتی از قالب خارج می شود چیست؟
سوال 13 از 20: قبل از ذوب براده ها و ذرات قیمتی جهت بازیابی آنها در کوره چه عملی انجام می شود؟
سوال 14 از 20: جنس کف کارگاه های ذوب و شمش ریزی فلزات قیمتی از چه ماده ای باید باشد؟
سوال 15 از 20: مخلوط همگن یا غیرهمگن از دو یا چند فلز یا غیر فلز را چه می نامند؟
سوال 16 از 20: وزن سکه 20دلاری چند است؟
سوال 17 از 20: سکه های دوره قاجاریه رانام ببرید؟
سوال 18 از 20: انواع سکه های سوییسی مانند سکه های مریمی، ماگنولیا، زیتون، میکا، عقاب نشان در چه وزن هایی وجود دارد؟
سوال 19 از 20: جنس سکه درهم از چیست؟
سوال 20 از 20: چهار مورد از خواص فیزیکی مهم مواد را که طلا و جواهر سازان با آن سروکار پیدا می کنند نام ببرید؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای