آزمون آنلاین فروشنده طلا و جواهر فنی و حرفه ای - آزمون سری 3

سوال 1 از 20: سکه ماگنولیا چند عیار است؟
سوال 2 از 20: عیار سکه اشرفی چند است؟
سوال 3 از 20: یار سکه ژرژ چند است؟
سوال 4 از 20: سکه مریمی چند گرم وزن دارد؟
سوال 5 از 20: وزن سکه اشرفی طلا چند گرم است؟
سوال 6 از 20: عیار سکه لیر عثمانی چند است؟
سوال 7 از 20: چرا مس و نقره به عنوان آلیاژ طلا استفاده می شود؟
سوال 8 از 20: عیار سکه اونس چند است؟
سوال 9 از 20: وزن سکه های یک پهلوی سابق چقدر است؟
سوال 10 از 20: اگر سکه های مریمی اونس و توله هندی را حرارت دهیم چه نوع تغییر رنگی مشاهده می شود؟
سوال 11 از 20: عیار سکه مریمی چند است؟
سوال 12 از 20: سکه شانس چند عیار است؟
سوال 13 از 20: سکه عقاب نشان چند عیار است؟
سوال 14 از 20: سکه زیتون چند عیار است؟
سوال 15 از 20: سکه کامل بهار آزادی چقدر وزن دارد؟
سوال 16 از 20: واحد رسمی سکه نقره در زمان صفویه چه نامیده می شود؟
سوال 17 از 20: سکه میکا چند عیار است؟
سوال 18 از 20: در عصر صفویه برای تطبیق تجارت ایران با ارز رسمی و مشترك تجارت در منطقه مدیترانه چه نوع سکه ای ضرب شده؟
سوال 19 از 20: وزن توله را بنویسید؟
سوال 20 از 20: طلای 22 عیار برابر با چند قسمت در 1000است؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای