آزمون آنلاین فروشنده طلا و جواهر فنی و حرفه ای - آزمون سری 2

سوال 1 از 20: پوند تروی چند اونس است؟
سوال 2 از 20: کدام نوع طلا در مقابل تیزاب سلطانی واکنش سریعتری از خود نشان می دهد؟
سوال 3 از 20: نام علمی جوهر شوره چیست؟
سوال 4 از 20: چند نوع پوند در واحد وزنی داریم؟
سوال 5 از 20: هر انس تروی دقیقا چند گرم وزن دارد؟
سوال 6 از 20: نام علمی جوهر نمک چیست؟
سوال 7 از 20: نام دیگر اونس معمولی چیست؟
سوال 8 از 20: آنچه در اصطلاح سنتی زرگرها مثقال شرعی گفته می شود چه فرقی با مثقال معمولی دارد؟
سوال 9 از 20: سنگ محک زنی فلزات قیمتی چه خصوصیاتی دارد؟
سوال 10 از 20: پوند معمولی چند اونس است؟
سوال 11 از 20: سنگی که برای محک زنی استفاده می شود چه نوعی از سنگها است؟
سوال 12 از 20: در کشور های اروپایی و امریکایی از چه واحدهایی برای توزین فلزات گرانبها استفاده می شود؟
سوال 13 از 20: معارف عمده فلز طلا در چه مواردی است؟
سوال 14 از 20: هر قیراط در توزین سنگ های قیمتی چند سوت در مقیاس گرم حساب می شود؟
سوال 15 از 20: نام علمی جوهر گوگرد چیست؟
سوال 16 از 20: از تیزاب سلطانی برای محک زنی طلاهای چند عیار استفاده می شود؟
سوال 17 از 20: محک زنی طلاها 14 عیار و پایین تر با استفاده از چه ماده ای امکان پذیر است؟
سوال 18 از 20: هرگاه طلای شمش را در مقابل حرارت قرار بدهیم رنگ آن تغییر می کند یا خیر؟
سوال 19 از 20: اونس معمولی چند گرم وزن دارد؟
سوال 20 از 20: انواع اسیدها و تیزاب سلطانی چه اثری روی سنگ محک زنی باقی می گذارد؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای