آزمون آنلاین فروشنده طلا و جواهر فنی و حرفه ای - آزمون سری 1

سوال 1 از 20: تیزآب سلطانی مخلوطی از کدام مواد است؟
سوال 2 از 20: در موقع خرید مصنوعات طلاوجواهر از مشتری چه اقدامی ضروری است؟
سوال 3 از 20: فروشندگان طلاوجواهر در مواجه با خانمهای بدحجاب ملزم به رعایت چه نکته ای هستند؟
سوال 4 از 20: از چه ماده ای برای تشخیص فلز طلا در کار محک زنی استفاده می شود؟
سوال 5 از 20: وزن مخصوص طلاخالص چقدر است؟
سوال 6 از 20: از چه قسمت های مغازه طلا و جواهر فروشی را باید با میل گرد بتن به قطر 20 سانتیمتر انجام داد؟
سوال 7 از 20: درب ورودی و ویترین مغازه طلاو جواهر فروشی از لحاظ ایمنی باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
سوال 8 از 20: برای بستن درب های داخل مغازه طلا و جواهر فروشی از چه نوع قفلها باید استفاده شود؟
سوال 9 از 20: بهترین صفاتی که یک فروشنده طلاجواهر بایستی به آن آراسته باشد چیست؟
سوال 10 از 20: کدام اسید خالص روی فلز طلا اثر می گذارد؟
سوال 11 از 20: چه تفاوتی بین طلای خالص و طلای عیار شده وجود دارد؟
سوال 12 از 20: چرا فلز طلا در تماس با هوا و عوامل جوی تیره و کدر نمی شود؟
سوال 13 از 20: فروشنده طلاوجواهر چگونه می تواند مشتریان مظنون را از افراد معمولی تشخیص دهد؟
سوال 14 از 20: درجه سختی طلای خالص در مقیاس 10 قسمتی چند است؟
سوال 15 از 20: وقتی طلای خالص مذاب بجوشد چه علامتی از آن ظاهر می شود؟
سوال 16 از 20: طلاوجواهر فروش از انجام معامله با چه نوع افرادی بایستی اجتناب ورزد تا دچار مشکلات نگردد؟
سوال 17 از 20: فلز طلای خالص در چه درجه حرارتی ذوب می شود؟
سوال 18 از 20: اغلب اسیدهای خالص چه تاثیری روی فلز طلا از خود بر جای می گذارد؟
سوال 19 از 20: با توجه به اینکه غالب مشتریان طلا و جواهر فروش ها را طبقه خانم ها و نوامیس مردم تشکیل می دهند چه موضوعی در برخورد با آنها حایز اهمیت فراوان است؟
سوال 20 از 20: فلزطلا در مقابل محلولهای قلیای بسیار قوی چه عکس العملی نشان می دهد؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای